Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 08/02/2020, 06:52 [GMT+7]
    Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.
 
    Với tinh thần và quyết tâm cao độ không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã bị phát hiện, khởi tố, điều tra, không ít cán bộ cấp cao phải hầu tòa và chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải nhận những bản án nghiêm khắc, công minh, thích đáng.
 
    Thực tế nêu trên cho thấy, quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Ðảng, Chính phủ, cả hệ thống chính trị là rất cao và mạnh mẽ, được đông đảo người dân đánh giá cao và tạo sự đồng thuận sâu sắc. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương tiếp tục có nhiều tiến bộ. Nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý vượt tiến độ, kế hoạch, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"; "tham nhũng vặt", qua đó tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
Một Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
Một Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
    Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã và đang được khẳng định trên các phương diện: xử lý đúng người, đúng tội, đúng hành vi; thu hồi khối tài sản lớn và đây là việc từ trước tới nay chưa làm được; hành vi tham nhũng trong thời gian gần đây đã giảm; lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước trong quyết tâm và hành động cụ thể phòng, chống tham nhũng ngày càng nâng lên rõ rệt. Những kết quả này đã và sẽ là nền tảng quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc để chúng ta có thêm quyết tâm và kinh nghiệm trong cuộc chiến với giặc "nội xâm" trong thời gian tới.
 
    Một trong những vấn đề lớn được người dân cả nước tâm đắc thời gian qua là công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng bằng những công việc cụ thể, rõ ràng; được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, công tác quan trọng này cần tiếp tục phát triển mạnh hơn, rộng hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn nữa. Ðể làm được điều đó, cùng với những phương hướng lớn, những trọng tâm đã được Ðảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ ra, chúng ta cần tập trung làm tốt, hiệu quả việc giám sát cán bộ, đảng viên.
 
    Ðây là một trong những nội dung quan trọng đã và đang được thực hiện tốt nhưng vẫn còn những bất cập, hạn chế. Trọng tâm là phải tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn, rèn luyện cán bộ; cẩn trọng rà soát và đánh giá một cách kỹ lưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo không bị tha hóa, không bị lợi ích vật chất, lợi ích nhóm mua chuộc, chi phối. Muốn làm tốt việc này, cần dựa vào MTTQ, các đoàn thể và nhân dân để giám sát, lựa chọn, đề cử, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có đức, có năng lực. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, nhân dân cần thực hiện trách nhiệm giám sát cán bộ, đảng viên thực chất hơn, hiệu quả hơn, tránh việc hình thức, nể nang, dễ dãi, chú trọng việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Việc giám sát cán bộ, đảng viên không thể thực hiện máy móc mà cần dựa trên những văn bản, hướng dẫn đã được ban hành, qua đó bảo đảm dân chủ, đồng thuận và đúng pháp luật.
 
    Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về công tác bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy nhanh việc quản lý giao dịch liên quan tài chính không bằng tiền mặt mà qua tài khoản. Việc tăng cường giám sát giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng sẽ là một kênh thông tin góp phần minh bạch thu nhập của cán bộ, đảng viên, đồng thời là căn cứ quan trọng để xác minh, kiểm tra, xử lý những biểu hiện, dấu hiệu liên quan tham nhũng, hối lộ. Song song với công việc nêu trên, cần triển khai tốt hơn nữa, thực chất hơn nữa việc kê khai, giải trình tài sản của cán bộ, đảng viên và cán bộ ở cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên cần được thực hiện liên tục, nghiêm túc theo hướng minh bạch, cụ thể, thiết thực và công bằng. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng nói chung và giám sát cán bộ, đảng viên nói riêng càng có ý nghĩa quan trọng khi năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở tới T.Ư. Nếu việc giám sát, lựa chọn cán bộ được thực hiện hiệu quả, được đặc biệt chú trọng, đất nước sẽ có đội ngũ cán bộ trong sạch, trách nhiệm, tâm huyết, hết lòng phục vụ nhân dân.
                                                                                              Song Linh
.