Bắc Giang: Xếp loại trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

Thứ Ba, 25/02/2020, 15:30 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định về việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với chủ tịch UBND huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật năm 2019.
 
    Theo bảng xếp loại, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 90 điểm. Tiếp đó là, Chủ tịch UBND các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ với số điểm dao động từ 80 - 87 điểm.
 
Một cuộc họp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Bắc Giang
    Chủ tịch UBND các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Sơn Động, Việt Yên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ với số điểm dao động từ 60 - 78 điểm.
 
    Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.
 
    Thanh tra tỉnh cũng ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng...
                                                                                                   P.V
.