Phú Yên: Sơ kết quy chế phối hợp trong công tác biên phòng 2019

Thứ Tư, 19/02/2020, 16:43 [GMT+7]
    Ngày 18/02, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện, thị, thành ủy ven biển của tỉnh, gồm: Thành phố Tuy Hòa, Đông Hòa, Tuy An và Sông Cầu tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2019.
 
    Báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện, thị, thành ủy ven biển của tỉnh đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin, tình hình; thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp liên quan đến công tác biên phòng; quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác biên phòng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển và an ninh trật tự khu vực biên giới biển, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống thế trận quốc phòng, an ninh ở địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện, thị, thành ủy ven biển của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2019. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện, thị, thành ủy ven biển của tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về xây dựng chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian tới…
Ngọc Hơn
.