Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Một số kết quả công tác tháng 01/2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 15:11 [GMT+7]
    Tháng 01/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp như: Quyết định thay đổi thành viên ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; Báo cáo việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thẩm định, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 09/01/2020 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020. Trong tháng, Ban đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, có văn bản phối hợp, đề nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết 06 vụ việc có liên quan đến lãng phí, tham nhũng vặt, tiêu cực của cán bộ được phản ánh trên mạng xã hội”. Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy đang theo dõi, đôn đốc 06 vụ án, 07 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.
 
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính năm 2020
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính năm 2020
    Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cấp huyện trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong các buổi tiếp công dân tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, ban hành công văn gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện; ban hành văn bản đôn đốc Thị ủy Giá Rai báo cáo kết quả giải quyết 01 đơn thư tố cáo của công dân.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Nội chính Đảng năm 2019; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng tỉnh Bạc Liêu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị chuyên đề về “Giải pháp đối với các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Tòa án nhân dân tuyên vô hiệu và phương hướng xử lý các vụ việc đã được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện”.
 
    Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức 01 cuộc họp, tham dự 08 cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc liên quan lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo danh mục bí mật Nhà nước về lĩnh vực công tác nội chính Đảng và gửi Ban Nội chính Trung ương theo đúng thời hạn quy định. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lập kế hoạch, hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định, xác minh lại đối với 09 vụ việc, vụ án liên quan tranh chấp, khiếu kiện; đây là những vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm nên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, thẩm định lại. Qua đó, đã trực tiếp báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng chỉ đạo giải quyết 03 vụ việc khiếu kiện của công dân và đang dự thảo báo cáo tham mưu, đề xuất 06 vụ.
 
    Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ 01 cuộc tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp tiếp 16 lượt công dân đến Trụ sở Tỉnh ủy yêu cầu xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận, xử lý 63 đơn khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận và xử lý 227 văn bản đến của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; ban hành 50 văn bản các loại để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                                                                                            P.V
.