Hải Phòng: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thứ Năm, 20/02/2020, 05:36 [GMT+7]
    Sáng 18/02, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chủ trì Hội nghị.
 
    Năm 2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về tổ chức thi hành án dân sự được triển khai đạt kết quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo tiền đề quan trọng trong triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo; kết quả thi hành án đã tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững.
 
    Sự phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố với các ban, ngành đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả tổ chức thi hành án dân sự. Các quy chế phối hợp tiếp tục phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả; triển khai các đợt thi hành án dân sự tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn, đương sự không tự nguyện thi hành, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành.
 
    Những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã cơ bản phát huy được cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực tham gia thực hiện công tác tổ chức thi hành án dân sự; trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức thi hành án dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Đối với kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019, về việc: Tổng số thụ lý là 18.196 việc, có 11.208 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 62,4%) và 6.745 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 37,6%); trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 8.684 việc, đạt tỷ lệ 77,48% (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao cao hơn 4,48%); số việc chuyển kỳ sau 9.269 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.524 việc.
 
    Tổng số tiền thụ lý là 10.842 tỷ 848 triệu; xác minh, phân loại: 4.763 tỷ 855 triệu đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 58,44%) và 3.387 tỷ 586 triệu đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 41,56%); đã giải quyết xong 1.727 tỷ 119 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,25% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, cao hơn 3,25%); số tiền chuyển kỳ sau 6.424 tỷ 321 triệu đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 3.036 tỷ 735 triệu đồng.
 
    Năm 2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện; trong đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các đợt thi hành án dân sự tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, không để tồn đọng kéo dài; thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thi hành án; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự cần có bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương, nhất là UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, tham gia áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án…
 
    Nhân dịp này, 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Hoàng Tùng
.