Công chứng viên, Luật sư không được làm Thừa phát lại

Thứ Bảy, 22/02/2020, 06:29 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho hỏi, đã là Công chứng viên và Luật sư thì có được làm thừa phát lại không?
 
    Trả lời: Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08/01/2020 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định, Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt (thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ…), lập vi bằng (văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập…), xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án dân sự.
 
Văn phòng Thừa phát lại quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng Thừa phát lại quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
    Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình, cá nhân, cơ quan, tổ chức phối hợp với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa phát lại, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, từ chối trái pháp luật yêu cầu của Thừa phát lại hoặc tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa phát lại đều bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 
    Trong đó, Thừa phát lại không được làm 05 việc nêu tại Điều 4 của Nghị định này gồm:
 
    1. Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 
    2. Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.
 
    3. Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.
 
    4. Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.
 
    5. Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
Thu Hà
.