Hòa Bình: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"

Thứ Sáu, 23/08/2019, 08:43 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngày 16-8-2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg. Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp: 
 
    Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.
 
    Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động "tín dụng đen"; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua, để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan "tín dụng đen"; tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác và giải quyết theo quy định của pháp luật; tăng cường trấn áp tội phạm liên quan, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
 
    Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyết; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
 
    Phối hợp với mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đên "tín dụng đen"; đẩy mạnh hơn nữa vai trò giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.
 
    UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; phát hiện, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; không để tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" hoạt động gây bức xúc trong nhân dân, phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.