Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tăng cường công tác phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 22/08/2019, 16:28 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giải quyết tố cáo, thanh tra, kiểm tra các vụ việc; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Yên Lạc, Bình Xuyên và Tam Dương; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giải quyết tố cáo, thanh tra, kiểm tra các vụ việc; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Sông Lô, Vĩnh Tường và Tam Đảo.
 
Một hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tỉnh Vĩnh Phúc
Một hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tỉnh Vĩnh Phúc
    Ban hành Thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng bộ Sở Tài chính.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tình hình các huyện, thành phố tháng 6-2019; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-05-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
 
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính xây dựng dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xây dựng báo cáo, tổ chức buổi làm việc với các cơ quan có liên quan để nghe tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc đã được Bí thư tỉnh ủy giao trong các kỳ tiếp dân tháng 4, 5, 6-2019; phối hợp với các đơn vị phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện tiếp dân và thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ tiếp dân tháng 7; trực tiếp làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Tam Đảo về 02 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại các kỳ tiếp dân; tham dự công tác tiếp dân tháng 7-2019 tại trụ sở tiếp dân thường xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia vào các nội dung theo tổ công tác của UBND tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 81 đơn được Thường trực Tỉnh ủy giao xử lý, đã chuyển 12 đơn, lưu 48 đơn; trực tiếp nhận 32 đơn (10 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại, 19 đơn khiếu nại phản ánh); đã chuyển 12 đơn, lưu 20 đơn.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục theo dõi các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy giao; Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi đến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
                                                                                          Thanh Hiếu
.