Kon Tum: Triển khai 76 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Tư, 21/08/2019, 15:56 [GMT+7]
    Trong tháng 8-2019, toàn tỉnh đã triển khai 76 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 42 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm trên 779 triệu đồng.
 
    Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 345 triệu đồng; yêu cầu nộp vào ngân sách tỉnh trên 12 triệu đồng; yêu cầu giảm dự toán ngân sách đã hết nhiệm vụ chi trên 208 triệu đồng; thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 132 triệu đồng; hoàn chỉnh chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định trên 36 triệu đồng; chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân tham gia mô hình sản xuất trên 44 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 3,2 triệu đồng. 
 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
    Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.
 
    Trong công tác tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 65 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. 
 
    Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực đất đai 37 lượt, bồi thường 2 lượt, chính sách 7 lượt, lĩnh vực khác 19 lượt. 
 
    Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 23 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 33 lượt; ban hành công văn về việc xử lý nội dung của công dân trình bày 3 lượt và đang xem xét, xử lý 06 lượt.
                                                                                                      P.V
.