Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về tội phạm khủng bố quy định tại các Điều 229, 300 Bộ luật Hình sự

Thứ Năm, 17/10/2019, 14:40 [GMT+7]
    Ngày 16-10-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã họp bàn, cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phiên họp.
 
    Theo Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 04-9-2019 của Văn phòng Chính phủ thì “Việt Nam có thể bị đánh giá không đạt được số lượng tối thiểu các yêu cầu về khuôn khổ pháp lý và hiệu quả thực thi các yêu cầu quốc tế về phòng, chống tài trợ khủng bố. Nếu bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), nguy cơ bị đưa vào danh sách đen của FATF sẽ có tác động đến nền kinh tế Việt Nam do quan ngại rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố”
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự là hết sức cần thiết, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngoại giao của đất nước, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, để Việt Nam không bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường của FATF.
 
    Mặt khác, việc ban hành Nghị quyết sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố; đồng thời, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống khủng bố và tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
    Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự gồm 06 Điều, quy định cụ thể về nguyên tắc xử lý, tình tiết định khung hình phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể…
 
    Cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết, các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về cơ bản đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị quyết, dự thảo đã được chuẩn bị công phu, khoa học; đã được đăng lên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân để các cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến; đã gửi văn bản xin ý kiến của các bộ, ban ngành, cơ quan tổ chức có liên quan như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Hội Luật gia Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước… 
 
    Về những nội dung cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng nên giải thích một số thuật ngữ cho thật đúng, sát nghĩa như “Tình trạng hoảng sợ…” quy định tại khoản 1 Điều 299 của Bộ luật hình sự…
 
    Về một số tình tiết định khung hình phạt (Điều 4 dự thảo Nghị quyết), điểm c khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự quy định “Chiếm giữ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân”, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng nên hướng dẫn rõ hơn vì nếu chỉ là hành vi “chiếm giữ” mà chưa gây thiệt hại thì quy định như vậy sẽ là quá rộng.
 
    Đối với Điều 5 của dự thảo Nghị quyết có ý kiến cho rằng nên quy định gọn các khoản.
 
    Kết luận phiên họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đánh giá cao ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp; đề nghị đơn vị soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
                                                                                                 Nguyên Anh
.