Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong

Chủ Nhật, 13/10/2019, 06:17 [GMT+7]
    Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Phan Công Bình, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng và Kế hoạch 10-KH/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Đồng chí Phan Công Bình, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Công Bình, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2018 và 9 tháng năm 2019, cấp ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp công tác, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Cấp ủy, lãnh đạo đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; ban hành các quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy tắc ứng xử; thực hiện chuyển đổi vị trí cán bộ theo quy định; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát trong đơn vị được thực hiện thường xuyên; kết quả, thời gian qua đơn vị chưa để xảy ra việc tham nhũng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức liên quan đến tham nhũng.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Công Bình, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; trong công tác phòng chống tham nhũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
                                                                                             Thùy Linh
.