Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đài tiếng nói Việt Nam

Thứ Tư, 16/10/2019, 14:21 [GMT+7]
    Chiều 15-10-2019, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Đài tiếng nói Việt Nam để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. 
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (TNVN); các Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Đài.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Trước đó, Tổ giúp việc của Đoàn công tác đã làm việc với đại diện lãnh đạo 24 đơn vị chức năng của Đài Tiếng Việt Nam nhằm trao đổi, nắm tình hình kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2019. Đoàn công tác đánh giá, Báo cáo của Đảng ủy Đài TNVN đã bám sát Đề cương hướng dẫn của Đoàn công tác; nội dung báo cáo thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy các cấp Đài TNVN đối với công tác PCTN và kết quả các mặt công tác PCTN của Đài TNVN trong 6 tháng đầu năm 2019; Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phổ biến, quán triệt, ban hành các văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; chủ động tổ chức các hội nghị, mời báo cáo viên quán triệt, phổ biến sâu rộng các Nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 (Khóa XII); các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác PCTN; ban hành một số văn bản, như: Kế hoạch công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Đài TNVN; Kế hoạch 1773/KH-TNVN về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Đài TNVN…
 
    Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN về thực hiện các giải pháp PCTN đã ban hành, đã được triển khai nhưng chưa được cập nhật vào bộ tài liệu để minh họa, làm rõ nét hớn những kết quả đạt được; thời gian nộp báo cáo chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra; báo cáo chưa làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin, tuyên truyền PCTN và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị…
 
Đồng chí  Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đao Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận
    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được của Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian qua. Đồng chí lưu ý, thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, nhưng công tác PCTN vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn, phức tạp; tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn mong muốn tiếp tục được duy trì và làm mạnh hơn. Do đó, tuyệt đối không chủ quan, chờ đợi, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ, hiệu quả hơn góp phần tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng  như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã Kết luận tại Phiên họp thứ 16 vừa qua. Cùng với quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, tăng cường phát hiện, phản ảnh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biển, giám sát quá trình thực thi công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, nhất là “tham nhũng vặt”. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan quan trọng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, Đảng ủy, lãnh đạo Đài cần tiếp tục vào cuộc với quyết tâm cao hơn nữa, kiên quyết, kiên trì khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
 
    Thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật PCTN năm 2018, Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và Kết luận các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Đài TNVN về công tác PCTN; (2) Với vai trò quan trọng là Đài phát thanh quốc gia, cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan truyền thông đa phương tiện, Đài TNVN cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, nhất là chủ động thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng; chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu…; (3) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về PCTN; phát huy thế mạnh của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ vũ động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh PCTN; có thể đổi mới hình thức tuyên truyền PCTN qua các tác phẩm văn nghệ như kịch, sân khấu, bài hát hoặc lồng ghép các nội dung tuyên truyền PCTN qua kênh vov giao thông, một kênh thu hút nhiều người theo dõi...; (4) Chú trọng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị với phương châm phòng chặt chẽ, ngăn chặn từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, nhất là chú trọng kiểm tra, giám sát những cán bộ, phóng viên có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng…
 
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
    Tiếp thu ý kiến phát biểu của Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định, Đài TNVN đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng trên cả mặt trận thông tin tuyên truyền và trong công tác điều hành của Đài, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn công tác để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
Đặng Phước
.