Hà Nam: Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện ủy Duy Tiên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 17/10/2019, 07:16 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Huyện ủy Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện ủy Duy Tiên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 3 năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện ủy Duy Tiên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được triển khai, thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp và đạt được hiệu quả tích cực. Hai cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; trao đổi thông tin, báo cáo; phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn, phối hợp trong việc phục vụ Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trong 3 năm, Huyện ủy đã xây dựng 05 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 23 tổ chức Đảng và 11 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 01 cuộc giám sát đối với 06 tổ chức Đảng và 11 cá nhân có nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành được 30 văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, các văn bản đã bám sát, đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, 2 cơ quan xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp và công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; đẩy mạnh phối hợp theo đúng nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm đã được quy định tại Quy chế; phối hợp có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến.
                                                                                                        P.V
.