Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội lần thứ XIV của Đảng làm việc với Quân ủy Trung ương

Thứ Tư, 26/06/2024, 22:36 [GMT+7]
    Ngày 26/6, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã có buổi làm việc với Quân ủy Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng, Trưởng Đoàn khảo sát và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Sau khi nghe đại diện Quân ủy Trung ương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, chiến lược, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng Đảng, công tác thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội; các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ Quân đội đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, góp phần hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quân đội được đẩy mạnh; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
    Về một số vấn đề đặt ra về xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tình hình, bối cảnh mới tạo nên thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí cũng gợi mở một số nội dung, đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 
    Đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng.
                                                                                                    P.V
.