Ban Nội chính Trung ương: Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Năm, 20/06/2024, 20:10 [GMT+7]
    Chiều 20/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn cán bộ Ban Nội chính Trung ương đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Nhân Dân
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Nhân Dân
    Tại các cơ quan báo chí, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban tặng hoa, chúc mừng tới các đồng  chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng chí cảm ơn các báo, đài thời gian qua đã tập trung tuyên truyền các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cũng như hoạt động của Ban Nội chính Trung ương, kịp thời, chính xác các sự kiện liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam
    Trong thời gian tới, đồng chí mong rằng, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp không những trong nước mà còn tích cực thông tin, tuyền truyền cho kiều bào ở nước ngoài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử phản động trong và ngoài nước; góp phần bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước; tạo niềm tin vững chắc, sự đồng thuận của Nhân dân với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Quân đội nhân dân
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Quân đội nhân dân
    Các cơ quan báo chí cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và khẳng định thời gian tới sẽ phối hợp hiệu quả hơn nữa, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Đặng Phước
.