Hòa Bình: Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến tích cực

Thứ Tư, 26/06/2024, 05:41 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc và có chuyển biến tích cực; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động hơn trong kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Một Phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình
Một Phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình
    Theo đó, toàn tỉnh có 942 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập; số người phải kê khai và đã kê khai tài sản thu nhập là 3.167 người, số bản kê khai được công khai là 3.167 bản (công khai theo hình thức niêm yết là 1.456 bản, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 1.711 bản); số người được xác minh tài sản thu nhập là 114 người (bốc thăm ngẫu nhiên) tại 10 đơn vị.
 
    Ngành Thanh tra tiến hành 46 cuộc thanh tra hành chính, 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra hành chính phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 4.978 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 4.199 triệu đồng, đã thực hiện 2.599 triệu đồng, đạt 62%, xử lý khác về kinh tế 779 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 01 tập thể 16 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 14 tổ chức và 08 cá nhân có vi phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế và quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 66 triệu đồng; ban hành và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành 21 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 724 triệu đồng.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào 01 vụ án, đưa ra 02 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 26 vụ, 45 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực số án kỳ trước chuyển sang là 13 vụ, 21 bị can; số án phát hiện và khởi tố mới là 13 vụ, 24 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 23 vụ, 56 bị can số cũ 11 vụ, 27 bị can; so mới 12 vụ, 29 bị can, kết thúc điều tra 11 vụ, 26 bị can, đang giải quyết 12 vụ, 30 bị can; thụ lý truy tố 13 vụ, 37 bị can (số cũ 02 vụ, 11 bị can; so mới 11 vụ, 26 bị can), đã truy tố 10 vụ, 30 bị can, đang trong thời hạn truy tố 03 vụ, 07 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử 12 vụ, 29 bị cáo, đã xét xử 11 vụ, 27 bị cáo, đang trong thời hạn giải quyết 01 vụ, 02 bị cáo. Các vụ án, vụ việc được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, nghiêm minh, không có vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Đẩy mạnh các biện pháp nhằm thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng. Theo đó, tài sản thiệt hại trong các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm là 6.552.225.640 đồng, tài sản thiệt hại đã thu hồi 4.349.118.600 đồng, đạt tỷ lệ 64%, trong đó có những vụ án tại giai đoạn điều tra đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo Liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối họp theo Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-TTCP, ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.
                                                                                       Mạnh Hùng
.