Ban Nội chính Trung ương: Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Năm, 20/06/2024, 11:43 [GMT+7]
    Sáng ngày 20/6/2024, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn cán bộ lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh Văn phòng đại diện tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/192 -21/6/2024).
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam
    Thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động 4 cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành; chúc các nhà báo luôn luôn tiếp tục bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của  các cơ quan báo chí; đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương trong việc thông tin, tuyên truyền sâu, đậm các mặt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, nhất là về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn. Những kết quả thông tin, tuyên truyền của Báo chí đã góp phần quan trọng cùng với Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm lan tỏa quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta, tạo được sự ủng hộ, đồng tình, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống giặc nội xâm này.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Công an nhân dân
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Báo Công an nhân dân
    Thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử phản động trong và ngoài nước; đi đầu trong việc đổi mới báo chí; tham gia có hiệu quả công tác phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực; góp phần bảo vệ hình ảnh, uy tín của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo niềm tin vững chắc, sự đồng thuận của Nhân dân với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta…
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Văn phòng Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tại Hà Nội
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn chúc mừng Văn phòng Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tại Hà Nội
    Các cơ quan thông tấn, báo chí cảm ơn Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp đưa tin nhanh chóng, chính xác, xử lý kịp thời, đúng định hướng các vấn đề quan trọng, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp hiệu quả hơn nữa, giúp các cơ quan Báo chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.
Đặng Phước
.