Quảng Ninh: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, điều tra, xử lý 14 vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực

Thứ Tư, 26/06/2024, 15:35 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá: 
 
    Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tích cực, khẩn trương tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu quả. Công tác tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 902 tổ chức đảng và 3.686 đảng viên; giám sát đối với 618 tổ chức Đảng và 2.168 đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng 212 đảng viên, 3 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 66 đảng viên, 6 tổ chức Đảng. Công tác thanh tra được tăng cường, 6 tháng đã triển khai 84 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, kiến nghị xem xét kiểm điểm trách nhiệm 34 tập thể, 25 cá nhân; tiến hành 21 cuộc thanh tra trách nhiệm. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tăng cường chỉ đạo.
 
    Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, điều tra, xử lý 14 vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 3/3 vụ án, trong đó 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. 6 tháng đầu năm, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã thu hồi tổng số tiền trên 85,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực, đạt tỷ lệ 88,7%. Thực hiện nghiêm túc cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã phát huy hiệu quả cơ chế làm việc tập thể, thường xuyên họp, thảo luận, thống nhất cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo, vừa thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo các yếu tố chính trị xã hội.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là quy định, thông báo của Trung ương. Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát thanh tra cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ở lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát, gắn với trách nhiệm người đứng đầu để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 3 cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm.
 
    Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu có cơ chế hiệu lực, hiệu quả trong việc ràng buộc trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ, cá nhân đồng chí Bí thư huyện, thị, thành ủy đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài sản công, tài chính công, đầu tư công.
 
    Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ thẩm quyền quy định và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
                                                                                                   Văn Hiếu
.