Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 29/09/2022, 15:05 [GMT+7]
    Sáng 29/9/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Nội chính Trung ương và 07/07 đảng viên trong Chi bộ.
 
Quang cảnh Đại Hội
Quang cảnh Đại Hội
    Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; thể hiện rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, kết quả nổi bật là: tham mưu xây dựng, trình lãnh đạo Ban ký ban hành Quy chế làm việc số 01-QC/BNCTW, ngày 21/3/2022 của Ban Nội chính Trung ương; Quyết định 242-QĐ/BNCTW, ngay 21/12/2021 về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị; Quy chế số 10-QC/BNCTW, ngày 04/8/2020 về văn hóa công sở trong cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Ban được quy định rõ ràng, cụ thể hóa được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Ban Nội chính Trung ương được quy định tại Quyết định số 216-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các vụ, đơn vị. Quy chế làm việc số 01-QC/BNCTW quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, liên tục, thông suốt của Đồng chí Trưởng Ban và các đồng chí Phó Trưởng Ban, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch; phân công, phân cấp rõ ràng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cán bộ, công chức trong cơ quan; tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức; hướng dẫn về công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; hướng dẫn về quy hoạch và rà soát quy hoạch... Nội dung văn bản tham mưu đã cập nhật, cụ thể hóa kịp thời những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới ban hành để triển khai thực hiện; rà soát, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để khắc phục những bất cập, hạn chế, góp phần quan trọng đưa công tác tổ chức cán bộ đi vào nền nếp, bài bản, đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, minh bạch; Tham mưu tổ chức, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thiện hồ sơ nhân sự Đại hội XIII của Đảng của các đồng chí lãnh đạo Ban.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Tham mưu triển khai các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đối với 02 đồng chí được giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV; tham mưu và tổ chức triển khai quy trình, hoàn thiện các thủ tục, trình Ban Bí thư về việc bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Trưởng Ban từ nguồn nhân sự tại chỗ. Tham mưu thực hiện các quy trình bổ nhiệm Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Tích cực tham mưu, đề xuất sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ sung, kiện toàn cán bộ của Ban. Tham mưu lãnh đạo Ban bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ bảo đảm đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, điều kiện. Cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (trong nhiệm kỳ, đã tham mưu bổ nhiệm 12 cán bộ cấp vụ, cấp phòng; điều động, bổ nhiệm 06 cán bộ cấp vụ; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 12 cán bộ). Công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định, quy trình, thủ tục; chú trọng đối tượng cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, vừa bảo đảm cho lâu dài. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu tiếp nhận 14 cán bộ, công chức; tham mưu thực hiện tuyển dụng 05 công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển 02 công chức; Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nền nếp, bài bản, tránh hình thức. Đã tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thành công Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của Ban Nội chính Trung ương. Tham mưu xây kế hoạch công tác thi đua năm 2021 đảm bảo tuyên dương, khen thưởng kịp thời người có thành tích trong công tác; phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan và trong toàn ngành nội chính Đảng.
 
Các đồng chí Chủ trì Đại hội
Các đồng chí Chủ trì Đại hội
    Tích cực tham gia phong trào do Khối thi đua phát động. Công tác khen thưởng bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan cũng như trong toàn ngành nội chính. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng và được đề nghị tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác; Mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19 nhưng các hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được tham mưu thực hiện đúng theo chủ trương đối ngoại với hình thức linh hoạt, phù hợp. Đã tham mưu, triển khai các nội dung phục vụ chuyến công tác của đồng chí Trưởng Ban tham gia Đoàn Chủ tịch nước thăm chính thức Cu-ba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ. Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình hợp tác với Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) giai đoạn 2021-2022; ban hành Kế hoạch và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về hợp tác phòng, chống tham nhũng với ACRC. Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế. Triển khai các công tác chuẩn bị Đoàn đại biểu Đảng ta thăm, làm việc tại nước ngoài do đồng chí Trưởng Ban làm Trưởng đoàn theo Chương trình đối ngoại của Trung ương Đảng. Triển khai các đoàn đi nghiên cứu kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban chủ trì tiếp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức quốc tế.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ ủy Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ ủy Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025
    Chi bộ thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt đơn vị hoặc các hội nghị chuyên đề, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn tạo môi trường, không khí dân chủ, gợi ý và khuyến khích mọi người trao đổi, nêu quan điểm, ý kiến; đã tranh thủ được trí tuệ của tập thể; giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hiểu biết, thống nhất nhận thức và hành động; tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ trong đơn vị. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận trong đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hoá hoặc biểu hiện tâm tư, căng thẳng, bức xúc trong sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ. 100% đảng viên Chi bộ ký cam kết không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cũng như đăng ký nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Quy định của Đảng ủy cơ quan về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương vào đầu năm. Căn cứ bản đăng ký đầu năm, trong sinh hoạt định kỳ có đánh giá, cuối năm báo cáo kết quả rèn luyện phấn đấu của cá nhân báo cáo Chi bộ. Thông qua việc đăng ký rèn luyện, việc tổ chức học tập, sinh hoạt, nhận thức của đảng viên trong Chi bộ về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Qua kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020, 2021 chưa phát hiện đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
 
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội
    Tại Đại hội, các đảng viên tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan ghi nhận, biểu dương những kết quả Chị bộ, đảng viên Vụ Tổ chức Cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức- Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức- Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025
    Về phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan chia sẻ, với những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời với hi vọng Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ trở thành Chi bộ mẫu để dẫn dắt những hoạt động của các chi bộ khác trong cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Vụ, phải chủ động, tự tin và linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ với phương châm tình, lý, công tâm. Chị bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề sao cho tháo gỡ được những khó khăn trong thực tiễn công tác, rút ra những kinh nghiệm tốt, những bài học hay và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc về công tác cán bộ cho Ban Nội chính; tạo điều kiện chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên.
 
    Đại hội đã bầu  trực tiếp đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng giữ chứ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Tạ Anh Hưng
.