Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Tư, 28/09/2022, 09:53 [GMT+7]
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý đồng chí Trưởng Ban phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý đồng chí Trưởng Ban phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng trình bày báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng trình bày báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội

 Đảng viên Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2022-2025
Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, nguyên Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022
Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban, nguyên Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Mai Xuân Ba, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội
 

 Tạ Anh Hưng

.