Chi bộ Vụ Địa phương II tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Bảy, 24/09/2022, 06:33 [GMT+7]
    Ngày 23/9/2022, Chi bộ Vụ Địa phương II tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ cùng đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
 
    Là Chi bộ mới thành lập, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ địa  phương II luôn thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm, toàn khóa của Chi bộ, hoàn thành 100% các nội dung phương hướng, nhiệm vụ được đề ra, cụ thể: Đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Vụ, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của Chi bộ; thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các đồng chí trong cấp ủy tích cực, có trách nhiệm cao trong công việc; đảng viên, cán bộ có tư tưởng chính trị ổn định; tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, nhất là việc duy trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
         
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng Chi ủy Vụ Địa phương II
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi ủy Vụ Địa phương II
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ đã đạt được, đồng thời đồng chí có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa lưu ý một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong Chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy; tham mưu tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị.
   
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng Chi bộ Vụ Địa phương II
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi bộ Vụ Địa phương II
    Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng, được bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng, được bầu chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
                                                                                                                                          Chi bộ Vụ Địa phương II
 
.