Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 24/09/2022, 17:48 [GMT+7]
    Chiều ngày 24/9/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
    Kết quả kiểm tra cho thấy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực nói chung; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng. Nhất là: (1) Đã ban hành Chỉ thị chuyên đề số 16-CT/TU, ngày 20/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn Thành phố; (2) Các cơ quan chức năng có nhiều cố gắng trong công tác giám định, định giá, đã kết luận cơ bản đúng pháp luật, góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố trong 11 năm qua, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; (3) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác giám định, định giá đã có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ hơn, kịp thời hơn; (4) Đặc biệt, qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó đã kiến nghị, đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Các kiến nghị, giải pháp cơ bản có căn cứ và khả thi, nhất là các kiến nghị, giải pháp về hoàn thiện thể chế công tác giám định, định giá tài sản và việc thành lập thí điểm cơ quan giám định, định giá chuyên trách trong tố tụng hình sự. Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp thực hiện và hoàn thành 1.133 trưng cầu giám định (đạt 100%), 179/320 yêu cầu định giá (đạt tỷ lệ 55,9%), góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu
    Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, khuyết điểm, thậm chí là vi phạm, trong đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành của cơ quan quản lý nhà nước để chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi phạm trong công tác giám định, định giá còn hạn chế. Một số cơ quan tiến hành tố tụng lúng túng trong việc xác định cơ quan giám định, định giá; Công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số quy định của pháp luật về giám định, định giá và pháp luật có liên quan còn nhiều bất cập… 
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra nghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, tiêu cực nói chung, và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Thành phố trong thời gian qua.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, (1) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá trong thời gian tới. Xác định công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và địa phương đã thống nhất. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm, không công tâm, không khách quan, kể cả việc trưng cầu, yêu cầu không đúng, đánh đố, không cung cấp hồ sơ để phục vụ việc giám định… (2) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải nâng cao trách nhiệm trong trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá. Cơ quan thực hiện giám định, định giá cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phân công giám định viên có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực phù hợp, không để kéo dài, né tránh. (3) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nhân lực cho công tác giám định, định giá. Giám định, định giá là lĩnh vực chuyên môn sâu, ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra, truy tố, xét xử; đề nghị Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ nhiệm, nâng cao năng lực, phẩm chất, có chế độ, chính sách phù hợp đội ngũ cán bộ làm công tác giám định, định giá, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác PCTN, tiêu cực.
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
    Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn. Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hạn chế để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
                                                                                        Thu Huyền
.