Đại hội Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Tư, 28/09/2022, 15:44 [GMT+7]
    Sáng 28/9/2022, Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Cao Việt Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Nội chính Trung ương và 10/10 đảng viên trong Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp.
 
Quang cảnh Đại Hội
Quang cảnh Đại Hội
    Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa Chi ủy với lãnh đạo vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên của Chi bộ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Vụ Nghiên cứu tổng hợp được lãnh đạo ban giao tham mưu, giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); tham mưu, xây dựng và theo dõi việc thực hiện Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương; xây dựng, trình ban hành Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ động tham mưu, đề xuất chương trình, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương (05 phiên họp, 05 cuộc họp); tổ chức Cuộc họp các đơn vị đầu mối, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo; Tham mưu, xây dựng Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, được Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thống nhất thông qua; xây dựng, trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo cả công tác phòng, chống tiêu cực; Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực…; tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2013-2020, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng được Ban Chỉ đạo phân công theo dõi, phụ trách; tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng; tham mưu, giúp lãnh đạo Ban và Hội đồng khoa học cơ quan tổ chức nghiệm thu 09 đề tài, đề án trong đó có 03 đề tài, đề án đã nghiệm thu cấp ban Đảng và đạt xuất sắc; giúp Hội đồng Khoa học cơ quan tổ chức triển khai nghiên cứu, thẩm định các thuyết minh đề án cấp cơ sở do các vụ, đơn vị chủ trì;…
 
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức  Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Đồng thời, tham mưu, thực hiện công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học như: Tổ chức các cuộc họp tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hằng năm, nhiều hội thảo, tọa đàm phục vụ xây dựng các Đề án lớn của Ban; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm, Chương trình nghiên cứu khoa học toàn khóa (nhiệm kỳ 2021-2026); Chủ trì nghiên cứu và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ 02 đề tài, đề án cấp Ban đảng phục vụ công tác chuyên môn: (1) Đề án “Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện một số quy định về phòng ngừa tham nhũng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam”; (2) Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của Ngành nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính”.
 
Các đồng chí bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Vụ nghiên cứu tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025
Các đồng chí bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Vụ nghiên cứu tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025
    Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy đã quan tâm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Đảng ủy cấp trên; nhất là những quy định liên quan tới công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan, quy định của Chi bộ. Chấp hành nghiêm các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng để kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện công tác đảng theo quy định. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ làm tốt công tác giám sát thường xuyên đối với các đảng viên trong chi bộ; công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ; chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cơ quan đối với Chi bộ; động viên các đồng chí cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện cam kết học tập và làm theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan.
 
Các đồng chí đại diện: Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025
Các đồng chí đại diện: Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025
    Chi ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong chỉ đạo, điều hành, do đó, công tác đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ luôn thông suốt, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên có tuổi đời trẻ, có khả năng nghiên cứu, nhiệt tình với công việc; đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm; luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể Chi ủy và lãnh đạo Vụ luôn đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả thi đua trong nhiệm kỳ, 02 năm liền Chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 tập thể Vụ được tặng Huân chương lao động Hạng ba và Cờ thi đua của Chính phủ. 
       
    Tại Đại hội, các đảng viên tham dự đã phát biểu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ đã đạt được, đồng thời đồng chí có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Cải tiến, lề lối, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; (2) Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên chung tay, chung sức, gắn bó, đoàn kết, xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị, vì sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước; (3) mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, vai trò, trách nhiệm, tương trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ; (4) Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong Chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy; tham mưu tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Tạ Văn Giang, Vụ trưởng; Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng; Nguyễn Lệ Huyền Trang, Chuyên viên chính; trực tiếp bầu đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 
Tạ Anh Hưng
.