Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Ba, 27/09/2022, 19:00 [GMT+7]
    Chiều 27/9/2022, Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy và 15/16 đảng viên trong Chi bộ.
 
Quang cảnh Đại Hội
Quang cảnh Đại Hội
    Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa Chi ủy với lãnh đạo vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên của Chi bộ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc ngày càng bài bản, nền nếp, đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và của Ban Nội chính Trung ương. Nổi bật là: Tích cực tham mưu nội dung và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời báo cáo và tài liệu liên quan đến các vụ án, vụ việc phục vụ 06 Phiên họp của Ban Chỉ đạo, 05 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và 14 Phiên họp của Ban Chỉ đạo 110. Tham mưu ban hành 139 văn bản đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng thực hiện các Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo 110; tham mưu ban hành 108 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc, điều tra, xử lý vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban chủ trì tổ chức 15 cuộc họp liên ngành tư pháp Trung ương và địa phương; chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ lãnh đạo Ban tham dự 21 cuộc họp liên ngành tư pháp Trung ương; tham dự 40 cuộc họp cấp cục, vụ và lãnh đạo liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất tham mưu đường lối xử lý đối với 55 vụ án, 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản; kiên quyết, kiên trì tham mưu chủ trương, quan điểm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Nhất là tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo cơ chế chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản. Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực như: Việc phát hành, sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản; mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19...v.v. Tăng cường phối hợp, tham mưu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo... 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2022-2025
    Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ thực hiện tốt việc quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của cấp trên, quán triệt đầy đủ nhiệm vụ chính trị. Chi bộ chuyển tải đầy đủ kịp thời các văn bản, thông tin, tình hình đến cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch công tác năm đề ra và nhiều công việc quan trọng đột xuất được giao. Từ đó đảng viên tư tưởng luôn ổn định, luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề và 100% đảng viên Chi bộ có Bản đăng ký đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Chi ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện đăng ký trong các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chính đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Cấp ủy Chi bộ Vụ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Chi bộ, đơn vị, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa các cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đơn vị được giao. Lãnh đạo Tổ Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên trong đơn vị đảm bảo tốt các quyền lợi của công đoàn viên được thực hiện. Duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nêu cao tính gương mẫu, đi đầu và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo tổ công đoàn Vụ quan tâm, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3, vận động quyên góp ủng hộ quỹ “đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày 19/8 và giúp đỡ động viên thăm hỏi các đồng chí cán bộ, đảng viên và người thân gia đình bị đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn.
       
    Tại Đại hội, các đảng viên tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với Chị bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với Chị bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc trong nhiệm kỳ 2020-2022. Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc đã phối hợp lãnh đạo Vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan đề nghị Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết trong Chi bộ, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ. (2) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (3) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy hơn nữa tính sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực công tác được giao. (4) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, nhất là giám sát thường xuyên đối với đảng viên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong Chi bộ.
 
    Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Đặng Văn Dũng, Trợ lý đồng chí Trưởng Ban; Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng; Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng; trực tiếp bầu đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 
Tạ Anh Hưng
.