Ban Nội chính Trung ương tiếp Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan

Thứ Năm, 29/09/2022, 15:02 [GMT+7]
    Sáng 29/9/2022, tại trụ sở Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp, làm việc với Đoàn Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan do ông Klanarong Chanthick, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan làm trưởng Đoàn. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan thông tin, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban Thường trực Thượng viện về các Tổ chức Độc lập theo Hiến pháp Vương quốc Thái Lan… Ban Nội chính Trung ương thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam thời gian qua…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể với xử lý hình sự; xử lý kỷ luật của Đảng được thực hiện trước, mở đường, tạo điều kiện cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”; công tác cán bộ được chú trọng, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đổi mới, tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận cao trong xã hội; vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt; chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng… Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương mong rằng, hai bên tiếp tục có những cuộc gặp song phương trên nhiều cấp độ để trao đổi, học tập trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng pháp luật.
 
Ông Klanarong Chanthick, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc
Ông Klanarong Chanthick, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi tiếp, ông Klanarong Chanthick, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan cảm ơn Ban Nội chính Trung ương đã dành thời gian làm việc với Đoàn công tác; cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban đã chia sẻ chi tiết, cụ thể về công tác xây dựng pháp luật cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam; đồng thời, mong được tiếp tục giữ mối quan hệ và mời Ban Nội chính Trung ương sang Thái Lan để tiếp tục trao đổi thông tin, tìm hiểu sâu hơn nữa những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm… của mỗi nước để có thể áp dụng thực hiện hiệu quả công tác này.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan và các đại biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thượng viện Thái Lan và các đại biểu tại buổi làm việc
Đặng Phước
.