Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Tư, 28/09/2022, 21:27 [GMT+7]
    Chiều ngày 28/9, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban cán sự đảng, thành viên Hội đồng Thẩm phán cùng đại diện một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo kết quả kiểm tra, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Tòa án nhân dân. Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được thực hiện với nhiều hình thức rất linh động; công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện Nghị quyết được tăng cường gắn với triển khai công tác xét xử, công tác chuyên môn ở các đơn vị Tòa án. Đã khẩn trương ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban cán sự đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, với 25 nhiệm vụ cụ thể. Và Kết hoạch 08 triển khai thực hiện với 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ cụ thể.
 
    Chất lượng công tác xét xử của Tòa án có nhiều tiến bộ, tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt tỷ lệ 81%, các bản án bị hủy, sửa, do nguyên nhân chủ quan là 0,9% đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Trong đó xét xử hình sự đạt tỷ lệ chung là 89,17% số vụ (xét xử sơ thẩm là 97,9% số vụ, phúc thẩm là 84,6% số vụ, Giám đốc thẩm, tải thầm là 87,84%). Các bản án bị hủy của Hình sự là 0,7% đảm bảo yêu cầu của QUốc hội. Các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động tỷ lệ chung là 75,64% số vụ, trong đó án bị hủy là 0,63%. Giải quyết các vụ án hành chính đã có nhiều cố gắng đạt 53,84%. Các bản án bị hủy 4,16% không đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 60,8%. Thụ lý giải quyết, 309/323 đơn khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 95,6%. Và đặc biệt là nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng được quan tâm đã được đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh, đảm bảo yêu cầu.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
    Công tác cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân được quan tâm đẩy mạnh, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Tòa án điện tử, triển khai các phiên tòa trực tuyến (hiện nay đã triển khai được hơn 3000 phiên tòa trực tuyến); tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai các bản án, quyết định trên các cổng thông tin điện tử của Tòa án và các Chỉ thị thi tuyển chọn nâng ngạch Thẩm phán cũng được tiếp tục thực hiện công khai.
 
    Công tác xây dựng thể chế, phát triển án lệ đảm bảo thống nhất pháp luật, rất được quan tâm. Đã ban hành hai Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự và công bố thêm 4 án lệ và tiếp tục nghiên cứu 14 dự thảo án lệ. Tòa án đang tiến hành nghiên cứu, đề xuất Luật tư pháp người chưa thành niên, xuất bản nhiều tập sách, tổ chức các hội nghị trực tuyến giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với Thẩm phán các cấp để giải đáp các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn xét xử...
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Tòa án nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó cán bộ công chức còn thiếu, trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, áp lực công việc cao… song công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết của Đảng đã được Ban cán sựu Đảng quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay sáng tạo, chủ động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cần làm rõ những bất cập, tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới, nhất là những tồn tại do nguyên nhân chủ quan.
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị ngành Tòa án đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Đây chính là uy tín của Tòa án; công lý công bằng và chính nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ và thể hiện rõ hơn trách nhiệm chính trị của Tòa án. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh liêm, chính trực, tinh thông nghiệp vụ, chống đỡ được những cám dỗ và can thiệp từ bên ngoài trong quá trình thực thi công vụ.
                                                                                         P.V
.