Hòa Bình: Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ Hai, 23/05/2022, 14:42 [GMT+7]
    Vừa qua, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. 
 
    Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh. Đại diện lãnh đạo các cơ quan có Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Sử học tỉnh. Các đồng chí báo cáo viên Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc. Lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp huyện, thành phố.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình
    Hội nghị được kết nối trực tiếp đến 19 điểm cầu của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và 149 điểm cầu xã, thị trấn với trên 5000 đại biểu dự Hội nghị, đồng thời được ghi hình để phát trên hệ thống phát thanh, truyền hình trong toàn tỉnh để toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân được tiếp thu những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. Với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 là nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu để sau Hội nghị về địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng việc hoc tập và làm theo Bác trong nhân dân. 
Đoàn Cần
.