Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia

Thứ Sáu, 25/03/2022, 10:23 [GMT+7]
    Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
    Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 35 năm ngày ra đời Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác; kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
    Hội thảo tiếp tục tổng kết thực tiễn, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa các nhân; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
    Theo đó, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức triển lãm ảnh và sách về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” song song tại Hội thảo.
 
    Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cơ quan chủ trì, xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia; là đầu mối liên hệ đặt bài, thu bài, biên tập các chuyên đề, tham luận tại Hội thảo; chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng, biên tập, xuất bản cuốn sách phục vụ Hội thảo; chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức thực hiện Triển lãm ảnh và sách phục vụ Hội thảo. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, điều hành công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện và phục vụ tại Hội thảo.
 
    Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 12/5/2022 tại Hà Nội.
Tạ Anh Hưng
.