Tọa đàm: "Đổi mới lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ Tư, 18/05/2022, 09:53 [GMT+7]
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu tham dự Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu tham dự Tọa đàm

 Các đại biểu phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, chuyên gia cao cấp, Bộ Tư pháp
TS. Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, chuyên gia cao cấp, Bộ Tư pháp
Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
GS.TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
GS.TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
Đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ
PGS. TS Lê Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
PGS. TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
GS. TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng  khoa Đại học Luật Hà Nội, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Đại học quốc gia Hà Nội
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Đại học quốc gia Hà Nội

 Đặng Phước

.