Phiên họp thứ nhất năm 2022 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ Nhật, 15/05/2022, 09:22 [GMT+7]
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Thư ký, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trao đổi bên lề Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trao đổi bên lề Phiên họp

 Đại biểu dự Phiên họp

 Các đồng chí phát biểu tại Phiên họp

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

 Đặng Phước

.