Triển khai Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sóc Trăng

Thứ Năm, 19/05/2022, 18:46 [GMT+7]
    Ngày 19/5/2022, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 
 
    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị, sở, ban ngành có liên quan.
 
    Đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.
 
    Đoàn kiểm tra số 2 sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 8 đơn vị: Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
 
    Theo báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ năm 2011-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 20 văn bản để triển khai thực hiện ở lĩnh vực này. Khi đó, lãnh đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương đã tổ chức 10.326 cuộc quán triệt, triển khai với nhiều hình thức phù hợp.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và đã tổ chức 37 cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng thời, lồng ghép kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn. Nhờ vậy, 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện (246 nguồn tin được phát hiện) được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; trách nhiệm phối hợp trong giải quyết giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ, kịp thời.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương và đạt được những kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết định thành lập 08 đoàn kiểm tra để kiểm tra 29 bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó có tỉnh Sóc Trăng.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cho rằng, công tác phát hiện tiêu cực, tham nhũng nói chung vẫn là khâu yếu, thông qua đợt kiểm tra này, nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được, mặt tích cực; chỉ ra thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục để làm tốt hơn. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.
 
    Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp với Đoàn kiểm tra, bám sát kế hoạch, nội dung, yêu cầu để chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra; yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.
                                                                                     Thu Huyền
.