Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bắc Ninh

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:06 [GMT+7]
    Chiều 20/5/2022, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Trước đó, thành viên Đoàn công tác đã làm việc với các cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Ninh, gồm: Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thành ủy Bắc Ninh và Huyện ủy Yên Phong.
     
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và thành viên Đoàn công tác.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh; các đơn vị được kiểm tra và cán bộ, công chức Ban Nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh.
 
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tại tỉnh Bắc Ninh, cho thấy: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, TC, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh PCTN, TC; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; một số đơn vị có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cấp, ngành thực hiện tốt; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định; công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế được quan tâm, triển khai nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm sau kiểm tra, thanh tra, đã phát hiện được một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng, kinh tế được tiến hành tích cực; nhiều vụ án tham nhũng được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo được quan tâm, đạt kết quả cao…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu
    Tuy nhiên, Báo cáo cũng đưa ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về PCTN, TC ở cấp tỉnh làm tốt và thường xuyên, nhưng ở cấp cơ sở có nơi còn hạn chế; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm, thực hiện chưa quyết liệt, hiệu quả; tiến độ giải quyết một số vụ án hình sự và xử lý tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, sai phạm đất đai còn chậm; việc giám định thiệt hại về kinh tế có vụ còn kéo dài, tình trạng còn cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về cung cấp tài liệu khi cơ quan điều tra yêu cầu dẫn đến một số vụ việc, vụ án phải tạm đình chỉ…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động thường xuyên hằng năm của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất phục vụ công tác PCTN, TC tại địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác trình bày dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác trình bày dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác
    Thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN, TC; đẩy mạnh công tác giáo dục về PCTN, TC, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu của các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát xung đột lợi ích, chế độ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, báo chí và Nhân dân vào việc phát hiện, đấu tranh PCTN, TC; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương…
 
    Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Đặng Phước
.