Tọa đàm: Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Năm, 19/05/2022, 15:23 [GMT+7]
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu

 Các đại biểu dự Tọa đàm phát biểu

TS. Phạm Tiến Lực, Học viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
TS. Phạm Tiến Lực, Học viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS. TS Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học mặt trận, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Cố vấn khoa Luật Đại học Đại Nam
PGS. TS Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học mặt trận, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Cố vấn khoa Luật Đại học Đại Nam
Đồng chí Nguyễn Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

 Đặng Phước

.