Đoàn Công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ Tư, 18/05/2022, 20:08 [GMT+7]
    Ngày 18/5/2022, Đoàn Công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình; tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II Ban Nội chính Trung ương. Buổi làm việc nhằm nắm tình hình triển khai 08 nhóm nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cụm thi đua số III; tình hình chuẩn bị các Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị chuyên đề về an ninh, trật tự khu vực miền Trung Tây nguyên.
 
    Về phía Ban Nội chính Quảng Bình có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên tham dự. 
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban thường trực thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình báo cáo tóm tắt các nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác. Theo đó, trên cơ sở Chương trình công tác năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 do Ban Nội chính Trung ương phát động, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 gồm 29 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện 18 nội dung, trong đó nội dung nổi bật là tập trung nắm tình hình, vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đánh giá và xác định những vụ việc, vụ án cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan tố tụng quý I /2022; đề xuất đưa ra khỏi diện thường trực cấp ủy chỉ đạo 02 vụ án, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi 02 vụ án; đưa 02 vụ án vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi. Ban hành 11 văn bản để theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp. Dự, theo dõi và tham gia ý kiến 04 phiên toà rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; tham gia phiên toà xét xử trực tuyến đầu tiên của Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022 và Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 2022. Chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban th ... uảng Bình báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng  Bình báo cáo tại buổi làm việc
    Ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025. Trong đó, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về PCTN, tiêu cực. 
 
    Chủ trì tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Triển khai kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Huyện ủy Quảng Trạch và Huyện ủy Lệ Thủy.
 
    Tiếp nhận và xử lý 141 đơn, thư khiếu nại tố cáo. Tiến hành kiểm tra, rà soát 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; hiện đang tiếp tục kiểm tra, rà soát 03 vụ việc phức tạp. Tổ chức 05 Phiên tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy; trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp chỉ đạo giải quyết 01 trường hợp; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giải thích 12 trường hợp. Ngay sau khi tiếp dân, đã ban hành Thông báo kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy…
 
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Ban Nội chính Trung ương giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng Cụm thi đua số III, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, triển khai xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III, các hội nghị chuyên đề về phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng (trong lĩnh vực đất đai); chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương…
 
    Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình trong triển khai 08 nhóm nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cụm thi đua số III; tình hình chuẩn bị các Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị chuyên đề về an ninh - trật tự khu vực miền Trung Tây nguyên. Đồng chí lưu ý, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện tốt việc sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của Bộ Chính trị; chú trọng trong việc kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình bổ sung vào kế hoạch thực hiện từ đây đến cuối năm một số nội dung nhiệm vụ mới, đó là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh; tham mưu việc tổng kết 10 năm việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III; có kế hoạch để tổ chức cho cán bộ, chuyên viên của Ban được tham gia đầy đủ chương trình tập huấn nghiệp vụ năm 2022 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã trả lời, giải đáp, hướng dẫn đối với các kiến nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban thường trực thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình trân trọng cám ơn buổi thăm, làm việc của  Đoàn Công tác Ban Nội chính Trung ương, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn để bổ sung vào kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; bày tỏ mong muốn Ban Nội chính Trung ương tổ chức thêm một số đoàn công tác cấp vụ thường xuyên về làm việc để hướng dẫn thêm trong công tác nghiệp vụ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, nhất là trong xử lý vụ án, vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
VBP
.