Tọa đàm: Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy Nhà nước

Thứ Năm, 19/05/2022, 17:05 [GMT+7]
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và các đại biểu trao đổi bên lề buổi Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và các đại biểu trao đổi bên lề buổi Tọa đàm

 Đại biểu phát biểu tại Tọa đàm

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
GS. TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
GS. TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ
GS. TS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và phát triển, thành viên Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án
GS. TS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và phát triển, thành viên Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án

 Đặng Phước

.