.
 • Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

  09:02 | 19/12/2018
  Luật năm 2018 đã quy định thành một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò của người đứng đầu.
  .
 • 10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019

  15:22 | 29/12/2018
  10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, đó là: Luật an ninh mạng; Luật tố cáo; Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật quốc phòng; Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản; Luật đo đạc và bản đồ; Luật thể dục, thể thao.
  .
 • Tòa án nhân dân tối cao công bố 11 án lệ mới

  15:59 | 12/12/2018
  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa ký Quyết định số 199/QĐ-CA về việc công bố 11 án lệ. Các án lệ này được áp dụng xét xử từ ngày 03-12-2018. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.
  .
 • Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư

  15:44 | 05/09/2018
  Bài viết dưới đây tổng hợp kinh nghiệm của một số nước trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong khu vực tư, dựa trên tài liệu được trình bày tại Hội thảo về tham nhũng trong khu vực tư được tổ chức bởi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc và Đại sứ quán Anh tại Hạ Long những ngày cuối tháng 8-2018.
  .
 • Một số quy định mới trong Luật tố cáo năm 2018

  16:24 | 23/07/2018
  Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.
  .
 • Thực trạng và phân biệt các hình thức hệ thống hóa pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  14:44 | 05/07/2018
  Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ nội tại và thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành luật, các chế định pháp luật, được thể hiện trong các hình thức pháp luật.
  .
 • Một số nội dung cơ bản trong dự thảo Luật an ninh mạng

  16:44 | 11/06/2018
  Dự thảo Luật an ninh mạng đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua.
  .
 • Thực trạng về chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016

  15:02 | 31/05/2018
  Chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cơ bản đã được ban hành đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bám sát định hướng, chủ trương của Đảng. Kết luận số 50-KL/TW ngày 29-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN " đã khẳng định kiên quyết điều chỉnh để DNNN có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ...
  .
 • Pháp luật về đặc xá của một số quốc gia trên thế giới

  14:36 | 29/05/2018
  Ở Hoa Kỳ, Tổng thống có quyền tha tù theo thể thức đặc biệt đối với một số trường hợp xét thấy đáng được hưởng sự khoan hồng. Khi quyết định tha tù, Tổng thống có toàn quyền và không buộc phải đưa ra lý do của quyết định đó và không phải chịu bất kỳ một sức ép nào, kể cả từ tòa án, từ các cơ quan tư pháp.
  .
 • Một số nội dung lớn trong dự thảo Luật đặc xá (sửa đổi)

  09:54 | 24/05/2018
  Luật đặc xá (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2018). Theo đánh giá của Chính phủ, dù đã đạt được một số kết quả tích cực, song nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế lớn trong công tác thi hành Luật đặc xá.
  .
 • Một số nội dung lớn trong dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  07:04 | 29/04/2018
  Sau khi Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 4, Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo về mô hình tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) và chính sách đất đai tại đặc khu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hai lần cho ý kiến vào dự thảo Luật tại phiên họp 20 và 23 (tháng 4-2018)…
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Công tác tham mưu, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

  15:27 | 20/02/2018
  Trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã nỗ lực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và PCTN. Trong đó, công tác tham mưu, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được đặc biệt chú trọng; nhiều vụ việc, vụ án đã được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, qua đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
  .
 • Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức

  16:04 | 28/09/2016
  Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là một trong những công cụ quan trọng góp phần tăng cường tính minh bạch của bộ máy nhà nước, sự liêm chính của cán bộ, công chức; đồng thời, qua đó cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát, phòng ngừa các hành vi sai trái của cán bộ, công chức, ngăn chặn, làm giảm thiểu nguy cơ làm giàu bất chính...
  .
 • Một số chính sách, công tác bảo đảm an ninh mạng của một số nước trên thế giới

  15:46 | 16/11/2017
  Hệ thống bảo mật an ninh của Mỹ được cho là lâu đời, mạnh mẽ và có hiệu quả nhất trên thế giới. Các đạo luật về bảo mật an ninh mạng yêu cầu các công ty và tổ chức phải bảo vệ hệ thống và thông tin của họ từ các vụ xâm phạm an ninh mạng như: vi-rút, trojan horse (một loại phần mềm ác tính), tấn công giả mạo, truy cập trái phép (nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc thông tin bí mật) và tấn công vào hệ thống kiểm soát.
  .
 • Một số điểm mới trong phần chung của Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) năm 2015

  15:43 | 11/10/2017
  Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). BLTTHS năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 điều, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, bãi bỏ 26 điều.
  .
 • Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

  16:01 | 23/06/2017
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
  .
 • Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

  16:00 | 23/06/2017
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
  .
 • Các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  16:00 | 23/06/2017
  Ngày 15-6-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
  .
 • Chìa khóa bảo vệ người tố cáo tham nhũng

  19:41 | 02/02/2017
  Mặc dù người tố cáo được thừa nhận là nguồn thông tin quan trọng tiết lộ tham nhũng và các hành vi sai trái khác, nhưng chính họ phải trả giá đắt nhất. Nếu không được pháp luật bảo vệ đầy đủ, người tố cáo tham nhũng chắc chắn đối mặt với việc bị sa thải, giáng chức hoặc bị quấy nhiễu, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Hơn ai hết, họ cần được bảo vệ.
  .
 • Vai trò của báo chí trong chống tham nhũng nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh

  19:31 | 01/02/2017
  Thời gian qua, báo chí đã dũng cảm, tích cực đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở đâu có tham nhũng, tiêu cực ở đó có sự đồng tâm, hiệp lực kịch liệt lên án, đấu tranh không khoan nhượng của đội ngũ nhà báo.
  .
 • 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng ở Bình Thuận

  06:27 | 27/01/2017
  Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình hành động số 02 của Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có những chuyển biến tích cực.
  .
 • Quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu số theo pháp luật quốc tế và Việt Nam

  07:59 | 31/12/2016
  Tại các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Đại bộ phận các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn bị chia cắt về mặt địa lý, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp, nhận thức của người dân chưa được nâng cao.
  .
 • Một số nội dung về các tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

  14:29 | 17/05/2016
  Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 là việc tổ chức các tòa chuyên trách tại các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và quy định hai loại tòa chuyên trách mới là Tòa gia đình và người chưa thành niên và Tòa xử lý hành chính.
  .
 • 5 tội danh được bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự 2015

  12:33 | 04/05/2016
  Khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01-7-2016, sẽ có 5 tội danh được bãi bỏ, gồm: Hoạt động phỉ (Điều 83); Đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149); Kinh doanh trái phép (Điều 159); Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165); Báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167).
  .
 • Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015

  14:59 | 19/04/2016
  (BNCTW) - Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 lần đầu tiên quy định chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân và được thể hiện tập trung tại Chương XI, gồm 16 điều (từ điều 74 - 89) và trong một số điều khoản cụ thể khác của Bộ luật (các điều 2, 3, 8, 33, 46). Đây là điểm đổi mới nổi bật, mang tính đột phá trong chính sách hình sự nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về vấn đề tội phạm và hình phạt.
  .
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kinh nghiệm trong thực hiện công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

  15:38 | 30/03/2016
  (BNCTW) - Để thực hiện công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Mặt trận; tổ chức hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận các cấp để quán triệt và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các địa phương; xây dựng hệ thống bài giảng cho cán bộ Mặt trận các cấp; cử cán bộ đến nhiều địa phương để tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp.
  .
 • Bình Thuận: Triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu

  11:05 | 28/03/2016
  Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả CCHC ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực như: thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, theo đó chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tham mưu, thực hiện đúng quy định.
  .
 • Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  11:15 | 24/03/2016
  Các nội dung về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đã được Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) năm 2015 lần đầu tiên quy định tại Chương XVI, từ Điều 223 đến Điều 228.
  .
 • Giảng dạy môn học pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Quốc gia

  11:09 | 24/03/2016
  Việc giảng dạy môn học phòng, chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những nội dung đào tạo được xác định là rất quan trọng.
  .
 • 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới năm 2015

  10:35 | 22/03/2016
  Năm 2015, theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đối với 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong số các quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, Đan Mạch đứng đầu, tiếp sau đó là Phần Lan, Thụy Điển, Niu-Dilân…
  .
 • Vài nét về các cơ quan phòng, chống tham nhũng của Niu Di-lân

  11:53 | 20/03/2016
  Niu Di-lân không có cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; không thành lập ủy ban độc lập về phòng, chống tham nhũng, nhưng có các cơ quan tập trung vào các lĩnh vực khác nhau để phòng, chống tham nhũng, trong đó, một số cơ quan có nhiệm vụ củng cố các giá trị để đảm bảo Niu Di-lân duy trì và giữ vững môi trường không có tham nhũng, một số khác tập trung tăng cường sự tuân thủ luật pháp và các quy định.
  .
 • Bộ Quốc phòng: Chủ động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

  10:41 | 17/03/2016
  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Quốc phòng có Công văn số 5966/VP-PC ngày 05-8-2013 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường trong toàn quân triển khai thực hiện Chỉ thị. Cục Nhà trường làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chức năng của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Công văn số 1710/TTCP-PC ngày 26-7-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong quân đội.
  .
 • Nội dung về chống tham nhũng trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

  15:38 | 11/03/2016
  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP) là một hiệp định/ thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước (trong đó có Việt Nam) vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 tại Auckland, New Zealand sau 7 năm đàm phán với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
  .
 • Một số vấn đề về xung đột lợi ích trong thực thi công vụ

  15:30 | 07/03/2016
  Xung đột lợi ích là những tình huống cụ thể phát sinh khi công chức có thể đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành vi có lợi cho mình trong hoạt động công vụ, qua đó làm phát sinh tham nhũng.
  .
.
.