5 tội danh được bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự 2015

Thứ Tư, 04/05/2016, 12:33 [GMT+7]
    Khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01-7-2016, sẽ có 5 tội danh được bãi bỏ, gồm: Hoạt động phỉ (Điều 83); Đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149); Kinh doanh trái phép (Điều 159); Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165); Báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167).
 
    Theo Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo Bộ luật Hình sự 2015: Tội hoạt động phỉ, các hành vi về mặt khách quan như: giết người, cướp phá nhằm chống chính quyền nhân dân đã được xử lý trong các tội danh khác trong Chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
 
    Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, hành vi này đã được xử lý trong Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật.
 
    Các tội: kinh doanh trái phép; báo cáo sai trong quản lý kinh tế thực tế không còn phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay cũng như quy định của các luật chuyên ngành như: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ; Luật các tổ chức tín dụng... 
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
    Đối với tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” thay thế bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
 
    Việc áp dụng các điều luật này trước và sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực được hướng dẫn tại điểm e, Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 như sau: 
 
    Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 149, hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà sau thời điểm đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử lý; trường hợp vụ án đã được xét xử và đã có bản án, quyết định của Tòa án, thì không được căn cứ vào việc Bộ luật Hình sự năm 2015 không quy định tội danh hoạt động phỉ, tội danh đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội danh kinh doanh trái phép, tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để kháng cáo, kháng nghị. 
 
    Trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành án về tội hoạt động phỉ, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội kinh doanh trái phép, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã chấp hành xong bản án thì vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 ngày 01-7-2016 để giải quyết; nếu sau thời điểm 0 giờ 00 ngày 01-7-2016 mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về các tội danh trên của Bộ luật Hình sự năm 1999 mà áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo tội danh tương ứng.
 
    Đối với những hành vi phạm tội đã có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 0 giờ 00 ngày 01-7-2016, thì không được căn cứ vào những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01-7-2016, thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này.
                                                                                         Hiền Hòa
                                                                              (Báo Điện tử Đảng CSVN)
;
.