Lào Cai, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thứ Năm, 10/10/2019, 15:13 [GMT+7]
    Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy.
 
    9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kết hợp với triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của Trung ương và địa phương. Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính thực hiện các đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Huyện ủy Sa Pa; kiểm tra toàn diện đối với Huyện ủy Bảo Thắng và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy. Cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 73 tổ chức đảng và 55 đảng viên. Cấp ủy cơ sở, chi bộ kiểm tra đối với 312 tổ chức đảng và 1.256 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 288 tổ chức đảng và 368 đảng viên, trong đó có 178 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp. Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra 03 cuộc đối với 03 tổ chức đảng.
 
    Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 394 vụ/609 bị can. Trong đó, giải quyết dứt điểm án tồn năm 2018 chuyển sang quý I/2018. Hiện đang điều tra 46 vụ/104 bị can. Viện kiểm sát giải quyết 331 vụ/494 bị can, đã giải quyết 302 vụ/431 bị can, đạt 91%. Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý  2.855 vụ,  đã giải quyết 2.366 vụ, việc.
 
    Ngành thanh tra thực hiện là 83 cuộc đối với 239 đơn vị, đã ban hành 42 kết luận. Qua công tác thanh tra xác định có 35 đơn vị vi phạm với tổng sai phạm về tiền là 63,6 tỷ đồng. Thanh tra chuyên ngành 126 cuộc đối với 558 tổ chức và 723 cá nhân; phát hiện 436 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 560 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4,05 tỷ đồng. Toàn tỉnh tiếp 2.300 lượt/2.987 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 2.983 đơn, thư. Phát hiện 01 vụ việc tham nhũng.
 
    Các cơ quan tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện ủy, thành ủy đã triển khai, thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện công tác cải cách tư pháp. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan xây dựng, tuyên truyền và bảo vệ pháp luật, các cơ quan tổ chức bổ trợ tư pháp được kiện toàn, củng cố, những vị trí lãnh đạo quản lý còn thiếu đã được bổ sung kịp thời; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc một số cơ quan được xây mới, nâng cấp; tiền lương, chế độ đãi ngộ của cán bộ ngày một được nâng cao đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chính trị, trật an toàn xã hội tạo môi trường ổn định cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong 9 tháng qua. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai rà soát việc thực hiện các cơ chế, quy định để quy kết trách nhiệm khi xảy ra các vụ việc về an ninh, trật tự; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới ban hành của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp; rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp thông tin, báo cáo để có giải pháp tập trung, thống nhất giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh, nhất là đối với các khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên, có liên quan trực tiếp đến quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; tăng cường xử lý vật chứng trong các vụ vi phạm hành chính.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; chỉ đạo, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
Thanh Huyền
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.