Thừa Thiên Huế: Bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 09/10/2019, 14:44 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản về phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình.
 
    Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, không để tội phạm gia tăng; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội, hoạt động theo ổ, nhóm, không để tội phạm diễn biến phức tạp hơn, không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, không để hình thành tội phạm có tổ chức; thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiểm soát tình hình tội phạm ma túy; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại ma túy cho xã hội, nhất là trong thanh niên, học sinh, sinh viên; chú trọng lập hồ sơ và quản lý đối tượng nghiện, công tác phát hiện, ngăn chặn đường dây đưa ma túy vào địa bàn và xử lý đối tượng nghiện; công tác phát hiện, ngăn chặn đường dây đưa ma túy vào địa bàn và xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy được đẩy mạnh.
 
Các đại biểu dự Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế
Các đại biểu dự Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phối hợp với Tòa án tổ chức 25 phiên tòa sơ thẩm để cán bộ, kiểm sát viên, thư ký tòa án, thẩm phán trong các đơn vị rút kinh nghiệm chung, nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên, thẩm phán tại phiên tòa.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 2.000/3.237 vụ án các loại; việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, điều hành phiên tòa và chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám đốc kiểm tra, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử, giải quyết các loại án.
 
    Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc khảo sát và triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như các cuộc thanh tra được giao đột xuất. Qua công tác thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý điều hành của thủ trưởng các đơn vị, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm của các cá nhân, tổ chức. Công tác xử lý sau thanh tra đã được quan tâm thực hiện.
 
    Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời. Qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thấy rằng, các đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giải quyết kịp thời, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc góp phần hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
                                                                                                  Lê Hiếu
.