Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 12/06/2023, 15:06 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo. 
 
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo và  đại diện các cơ quan có liên quan đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; báo cáo tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; báo cáo vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” trong hoạt động thi sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả công tác nắm tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu và tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy. 
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh phát biểu kết luận Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh phát biểu kết luận Cuộc họp
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Tổ công tác đặc biệt 820 của Thường trực Tỉnh ủy với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, lãnh đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu và công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trái phép qua biên giới. 
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra trong hoạt động thi sát hạch giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, thực hiện việc kiểm tra theo quy định của Đảng đối với cấp ủy, đảng viên liên quan để bảo đảm việc xử lý đồng bộ về đảng, hành chính và xử lý hình sự. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trọng tâm, cụ thể hơn để nâng cao hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến đóng góp, tham gia của các đại biểu tại cuộc họp; giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, tài liệu để trình Ban Chỉ đạo ban hành.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khắc phục các hạn chế, khó khăn đã chỉ ra, thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc. Nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu và công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trái phép qua biên giới.
 
    Đề nghị các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo và Thành viên Tổ công tác 820 căn cứ vào lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, đồng thời khi tiếp nhận các thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, nếu có căn cứ xác định là đúng phải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ kịp thời, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các lực lượng vũ trang trong tỉnh khi có yêu cầu cần chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ công tác 820 theo đúng quy định.
                                                                               Nguyễn Trung
                                                                  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.