An Giang: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 13/06/2023, 10:25 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Thường trực Ban Chỉ đạo; chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 154-TB/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Quang, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang và Trương Thị Kim Tú, cựu Kế toán trưởng, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Tháng 4/2023)
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Quang, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang và Trương Thị Kim Tú, cựu Kế toán trưởng, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Tháng 4/2023)
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ban hành Quy định số 20-QĐ/BCĐ, ngày 19/5/2023 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ban hành dự thảo báo cáo vụ việc “Vi phạm quy định trong hoạt động đấu giá tài sản” xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang; tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Huyện ủy Chợ Mới các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.
 
    Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện được 14 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 162 lượt người tham dự; lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành và hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. Qua đó để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tài chính, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
 
    Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác cải cách hành chính, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
    
    Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt”; hoàn thành và ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 20 người tại 09 cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 09/QĐ-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính đối với 11 đơn vị, đã ban hành 03 kết luận với nội dung chi trùng, chi sai đối tượng hưởng chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 36 triệu đồng; tiến hành 46 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 2.399 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, phát hiện 179 tổ chức, cá nhân vi phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 585 triệu đồng.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đang thụ lý, điều tra 08 vụ án/38 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đang thụ lý 01 vụ án/10 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử 01 vụ án/13 bị can.
Tuệ Minh
.