Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Thứ Bảy, 10/06/2023, 14:47 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động, tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đánh giá kết quả 01 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 
 
    Dự Cuộc họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ban chỉ đạo.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, sau 01 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo sớm được thành lập, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo Quy định số 67-QĐ/TW; kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó cơ quan Công an đã phát hiện, khởi tố mới 21 vụ/50 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đối với một số vụ án, vụ việc; theo dõi, chỉ đạo xử lý 07 vụ án; duy trì nghiêm quy chế hoạt động, chương trình công tác; tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Về nhiệm vụ tời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, ngăn chặn từ đầu hành vi vi phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ; dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạoTrung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát quy chế của Trung ương, của tỉnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Trong đó, tập trung chỉ đạo làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; cần xác định rõ từng nhóm vụ việc và đưa ra từng tiêu chí xử lý để tham mưu, chỉ đạo xử lý. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các văn bản và ban hành để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.
                                                                                                  P.V

 

.