Trà Vinh: Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2022

Thứ Sáu, 21/10/2022, 07:10 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai và hoàn thành các nội dung cơ bản đúng theo tiến độ, kế hoạch, tổ chức 6.066 cuộc tuyên truyền cho 168.299 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện vi phạm ở nhiều lĩnh vực, tài sản tham nhũng được thu hồi, công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương có bước chuyển biến; các cơ quan chức năng đã thụ lý 04 vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản, trong đó, đã khởi tố 02 vụ/ 08 đối tượng và truy tố, xét xử 01 vụ/ 01 bị cáo.
 
    Ban Chỉ đạo đã thông qua Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian qua, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của các thành viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm 2022 theo đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác triển khai, phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Kịp thời nắm tình hình, xác minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực để điều tra, xử lý, tạo dư luận tích cực trong xã hội. 
                                                                                   Nguyễn Hiên
.