Ninh Bình: Công tác thanh tra của tỉnh đạt được kết quả tích cực

Thứ Hai, 17/10/2022, 07:00 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác thanh tra của tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình thanh tra được chú trọng, triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật. Công tác giám sát, đôn đốc xử lý sau thanh tra được tăng cường, do đó, các kết luận thanh tra được thực hiện có hiệu quả. 
 
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 92 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm với số tiền là 3.323 triệu đồng, 1.062m2 đất và thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 107 tập thể, 156 cá nhân liên quan đến sai phạm.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
    Qua thanh tra hành chính đã phát hiện vi phạm với số tiền 3.323 triệu đồng và 1.062m2 đất, trong đó: Kiến nghị thu hồi về ngân sách 956 triệu đồng, 954m2 đất; kiến nghị xử lý khác 2.367 triệu đồng và 107m2 đất. Vi phạm chủ yếu là: Lập dự toán chưa đúng với thiết kế; thi công xây dựng công trình chưa đúng theo hồ sơ được duyệt; chấp hành chế độ tài chính chưa nghiêm… Đến nay, đã thực hiện thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 679 triệu đồng, thực hiện xử lý khác với số tiền 3.128 triệu đồng và thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 107 tập thể và 156 cá nhân liên quan đến sai phạm.
 
    Toàn tỉnh thực hiện 546 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 406 tổ chức và 182 cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là 64.506 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 31.010 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 33.495 triệu đồng). Vi phạm chủ yếu gồm: Khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược; chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chính sách ưu đãi người có công, hoạt động dạy nghề, an toàn lao động; quản lý khai thác sử dụng tài nguyên...
 
    Các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cấp huyện, cấp xã đạt hiệu quả chưa cao; sổ tiếp công dân ghi chép chưa đầy đủ, chưa cập nhật kết quả giải quyết; việc phân loại, xử lý đơn thư còn chồng chéo, chưa khoa học…
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm, thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã được các cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khác phù hợp với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả. 
                                                                                              P.V
.