Quảng Bình: Triển khai thực hiện 409 cuộc thanh tra

Thứ Tư, 12/10/2022, 07:45 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 409 cuộc thanh tra, trong đó, 54 cuộc thanh tra hành chính, 355 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 28,579 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 13,773 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3,586 tỷ đồng, kiến nghị khác 11,220 tỷ đồng, đã thu hồi 10,747 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,03%.
 
    Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại dự án khu nhà ở thương mại; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính tại các trường học; công tác thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND các xã…
 
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.825 lượt công dân, tiếp nhận 1.958 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, so với cùng kỳ năm trước tăng 629 đơn (1.329/1.958 đơn) trong đó có 1.662 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, khiếu nại 161 đơn, giảm 2 đơn (163/161 đơn); tố cáo 173 đơn, giảm 47 đơn (220/173 đơn), phản ánh, kiến nghị 1.328 đơn, tăng 682 đơn (646/1.328 đơn). 
 
    Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về quy định công nhận hạn mức quyền sử dụng diện tích đất ở, giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng… Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền 231 triệu đồng, trả cho tổ chức 4.633 m2 đất, cá nhân 5.854 m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 15 cá nhân và 10 tổ chức.
                                                                                              P.V
.