Bình Phước: Công tác thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm

Thứ Bảy, 23/07/2022, 07:09 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong việc định hướng xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra. Các nhiệm vụ công tác được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng thanh tra, phạm vi quản lý giữa các cơ quan.
 
    Theo đó, ngành Thanh tra tỉnh Bình Phước đã triển khai công tác đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính với tổng số cuộc đã ban hành kết luận thanh tra là 17 cuộc. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình; quản lý sử dụng đất; y tế; môi trường… Các cơ quan, đơn vị đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, xử lý khác gần 800 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 12 tổ chức và 12 cá nhân.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp công dân định kỳ
    Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổng số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ là 26 kết luận, trong đó 14 kết luận thanh tra đã hoàn thành. Kết quả thực hiện các kiến nghị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng; đã xử lý hành chính đối với 14 cá nhân.
 
    Các sở, ngành của tỉnh đã triển khai 420 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 288 tổ chức và 361 cá nhân. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu gồm giao thông; quản lý thị trường; nông nghiệp; nước thải; giấy phép xây dựng… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị đã phát hiện 95 tổ chức và 283 cá nhân có vi phạm, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; ban hành 360 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 2,1 tỷ đồng.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra. Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
                                                                                   Hương Giang
.