Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Hai, 18/07/2022, 21:09 [GMT+7]
    Ngày 18/7/2022, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bộ này.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.
 
Ảnh Toàn cảnh Hội nghị
Ảnh Toàn cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ.
 
    Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT và 7 đơn vị chức năng của Bộ (từ ngày 25/5/2022 đến ngày 03/6/2022). Với sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm của Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 5 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo Báo cáo đã được các thành viên của Đoàn xem xét, tham gia với tinh thần khách quan, thận trọng, chặt chẽ. Tại Hội nghị này, Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT tiếp tục nghe và góp ý vào dự thảo Báo cáo. Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thành dự thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua (từ năm 2011-2021), Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác PCTN, TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, TC, trong đó có nội dung về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, qua đó, đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong thực hiện. 
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 phát biểu tại Hội nghị
    Các đơn vị chức năng của Bộ đã thực hiện 1.049 cuộc thanh tra, gồm thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra về PCTN. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 174,08 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 116,61 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền 57,47 tỷ đồng; ban hành 19.089 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quản lý.
 
    Thực hiện 2.772 lượt tiếp công dân; tiếp nhận 4.767 đơn khiếu nại, tố cáo và  kiến nghị, phản ánh. Thanh tra Bộ đã tham mưu giải quyết khiếu nại đối với 14 vụ việc, giải quyết tố cáo đối với 24 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ.
 
    Các đơn vị chức năng của Bộ đã chuyển giao 115 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo pháp luật. Nhìn chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm đã được Ban cán sự đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện việc phát hiện, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, thực hiện việc chuyển giao tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm còn hạn chế. Công tác phối hợp thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, phát hiện xử lý nguồn tin về tội phạm. Chưa thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm về nội dung này.
 
    Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của Bộ cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung trong dự thảo Báo cáo.
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT trong công tác PCTN, TC, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thời gian qua. Về kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra của Bộ NN&PTNT, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả. Mục tiêu sau đợt kiểm tra này là để nâng cao nhận thức của ngành trong công cuộc đấu tranh PCTN, TC nói chung, việc phát hiện, chuyển giao, giải quyết tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, qua đó, nhằm góp phần quan trọng trong phát triển bền vững nền nông nghiệp cũng như việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
 
    Đồng chí cũng nêu các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT. Cùng với việc ghi nhận các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đoàn sẽ xem xét, tiếp thu đối với các ý kiến, kiến nghị, đề xuất để có kết luận phù hợp, chính xác, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. 
 
    Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh đến một số nội dung còn tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau khi kiểm tra để Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc khắc phục, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó làm tốt hơn nữa việc phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, TC hiện nay.
 
    Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn trong công tác PCTN, TC, nhất là các nội dung về phát hiện, giải quyết tin báo về tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức tốt hơn việc quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác đấu tranh PCTN, TC trong nội bộ ngành nông nghiệp, nhất là trong các cơ quan chức năng về PCTN, TC của ngành, trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, nhắc nhở, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng PCTN; đồng thời, các cơ quan này, trong thời gian tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, chuyển giao, giải quyết tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc, cá nhân vi phạm, rà soát các nguồn tin về tội phạm đã phát hiện, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng NN&PTNT cho rằng, dự thảo Báo cáo đã đánh giá khách quan, đầy đủ, chính xác về kết quả tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong lĩnh vực của Bộ. Những kết quả của Đoàn kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT có căn cứ đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới. Thay mặt Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Lê Minh Hoan cũng đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của Đoàn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT trong thời gian tới. 
P.V
.