Hòa Bình: Đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo

Thứ Sáu, 22/07/2022, 13:36 [GMT+7]
    Quý II năm 2022, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả rất đáng khích lệ. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu triển khai Kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhiều các băng nhóm tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Kết luận Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo nhiệm vụ trong những tháng cuối năm các cơ quan khối nội chính tập trung tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Chỉ thị số 16- CT/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự năm 2022; Công văn số 105-CV/TU, ngày 07/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức,... Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát Chương trình trọng tâm năm 2022; các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hiệu quả thiên tai; chủ động ngăn ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, không được để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng phối hợp hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh. 
 
    Cùng với đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo; việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư. Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan tố tụng tham mưu xử lý vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Thư viện tỉnh Hòa Bình. Đẩy nhanh tiến độ, báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng hệ thống trang bị tổ chức đối thoại trực tuyến trong quá trình giải quyết vụ án hành chính và hệ thống trang thiết bị tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Đoàn Cần
.