Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

Thứ Ba, 19/07/2022, 10:38 [GMT+7]
    Chiều 18/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dưng Đề án.
 
    Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dưng Đề án; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Hải Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, sau Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức 03 Hội nghị tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam để lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về dự thảo Đề án; tổ chức các cuộc làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương về dự thảo Đề án. Sau các hội nghị, cuộc làm việc, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; đồng thời tập trung luận giải, làm sâu sắc hơn các lập luận, phương án về những vấn đề quan trọng được xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự thảo Đề án.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chị đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chị đạo tại buổi làm việc
    Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập trình bày báo cáo kết quả tiếp thu những ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo Đề án, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần thảo luận, trao đổi, như: Về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; về hoàn thiện cơ chế thực hiện trưng cầu ý dân, về quyền của Nhân dân về đề nghị hoàn thiện, sửa đổi Hiến pháp; đổi mới pháp luật bầu cử; về thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người; về việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp; về kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; về thể chế hoá cụ thể hơn vị trí, vai trò của Chủ tịch nước; về đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước; về xây dựng hệ thống Toà án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; về việc thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia; về việc điều chỉnh thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân và việc nghiên cứu chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành Viện Công tố; về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thu gọn đầu mối Cơ quan điều tra; tiếp tục thực hiện chủ trương thống nhất đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án; thống nhất nhận thức nội hàm các khái niệm về quyền tư pháp, độc lập tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dưng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dưng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị Tổ Biên tập lưu ý một số nội dung, cách thức thể hiện, sắp xếp logic, khoa học những lập luận, giải trình làm rõ hơn các nội hàm, khái niệm,… đồng chí cũng yêu cầu Tổ biên tập thể hiện rõ quan điểm về những phương án, đề xuất, giải pháp về các nội dung còn ý kiến khác nhau của Đề án.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Tổ Biên tập xây dựng Đề án, thảo luận trực tiếp, dân chủ, lắng nghe, dự thảo Đề án cơ bản đạt được sự thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức liên quan. Đối với một số ý kiến khác nhau, Đồng chí Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu kỹ lưỡng, văn phong, diễn đạt dễ hiểu, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, hoàn thiện dự thảo Đề án để chuẩn bị báo cáo xin ý kiến các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo ở Phiên họp sắp tới của Ban Chỉ đạo.
Tạ Anh Hưng
.