Vĩnh Phúc: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất

Thứ Bảy, 16/07/2022, 07:34 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành họp phiên thứ nhất, cho ý kiến vào quy chế làm việc và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo quyết định số 594 ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban gồm: Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Quy định số 67 của Ban Bí thư, từng thành viên Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách bổ sung cập nhật vào quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 
 
    Đối với Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung vào những vấn đề lớn đang được xã hội quan tâm như sai phạm trong mua sắm kit test Covid-19, lĩnh vực đất đai, một số dự án lớn…; Các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần tập trung xây dựng chương trình công tác, bám sát, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực phụ trách thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
                                                                                                   P.V
.